Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa  Gedeg , terletak diantara :

Sebelah Utara                : Desa  Gandu

Sebelah Selatan             : Desa  Sidorejo

Sebelah Barat                : Desa  Gintung

Sebelah Timur               : Desa Ambokulon

 1. Luas Wilayah Desa
 2. Pemukiman                                                        : … ha
 3. Pertanian Sawah                                                : … ha
 4. Ladang/tegalan                                                  : – ha
 5. Hutan                                                                   :-  ha
 6. Rawa-rawa                                                          :- ha
 7. Perkantoran                                                        : 354 ha
 8. Sekolah                                                                 : 73 ha
 9. Jalan                                                                     : 43 ha
 10. Lapangan sepak bola                                         : 3 ha
 11. Orbitasi
 12. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat           : 4  KM
 13. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan   : 15 Menit
 14. Jarak ke ibu kota kabupetan                            : 35 KM
 15. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   : 1 Jam
 16. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 17. Kepala Keluarga                                                  :…….. KK
 18. Laki-laki                                                               : …….. Orang
 19. Perempuan                                                          : …….. Orang